CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG

Các khoa cận lâm sàng
Các khoa cận lâm sàng của Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia bao gồm:

– Khoa Dược
– Khoa Xét nghiệm sinh hóa, huyết học
– Khoa Giải phẫu bệnh
– Khoa Chẩn đoán hình ảnh
– Khoa Dinh dưỡng
– Khoa Chống nhiễm khuẩn
– Labo nghiên cứu Fluor và vật liệu dự phòng Nha khoa
– Labo phục hình răng

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 26 Tháng 11 2008 02:03 )

Related Posts

Add Comment