CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

 • Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thanh Bình 
 • Phó trưởng phòng: CN. Vũ Thị Duyên

Phòng có 15 cán bộ, chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính của Bệnh viện.

Phòng quản lý và nghiên cứu khoa học:

 • Tổ chức nhân sự:
  • Trưởng phòng: TS. Trần Cao Bính
  • Phó trưởng phòng:
  • TS. Võ Thuý Hồng
  • TS. Nguyễn Thị Thúy Nga
  • Ngoài ra, còn có sự tham gia của các cán bộ khác trong Bệnh viện.
 • Hoạt động chuyên môn:
  • Giúp Ban Giám đốc trong việc tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và hợp tác với quốc tế.
  • Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong Bệnh viện.
  • Ứng dụng, phát triển tiến bộ kỹ thuật mới.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của Bệnh viện.
  • Hàng năm, lập kế hoạch cho các đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được thực hiện tại Bệnh viện.

Phòng kế hoạch tổng hợp:

 • Tổ chức nhân sự
 • Trưởng phòng: ThS.Trần Văn Phú
 • Phó Trưởng phòng: BSCKI.Ngô Vũ Long
 • Hoạt động chuyên môn
  • Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các Khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của Bệnh viện và của các Khoa, phòng.
  • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc.
  • Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục cho các CBNV trong Bệnh viện và tuyến dưới. Tổ chức thực hành cho học viên của các cơ sở đào tạo khác gửi đến.
  • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn.
  • Thực hiện việc điều hoà phối hợp công tác giữa các Khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác Khám chữa bệnh của Bệnh viện.
  • Tham gia thực hiện đề án 1816 của Bộ Y tế.
  • Tham gia công tác hợp tác quốc tế trong Phẫu thuật nhân đạo.
  • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
  • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
  • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
  • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
  • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

Phòng chỉ đạo tuyến:

 • Tổ chức nhân sự
 • Trưởng phòng: BSCKII. Đào Bích Thủy
 • Phó Trưởng phòng: BS. Nguyễn Đăng Nhỡn
 • Hoạt động chuyên môn
  • Quản lý chương trình Nha học đường: Đã có 08 tỉnh hoàn thành chương trình phủ kín Nha học đường (Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên, TP Huế, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Tuyên Quang). Ngoài ra, chương trình Nha học đường cũng đã phát triển ở nhiều tỉnh thành khác. Hiện nay, cả nước có trên 4 triệu trẻ em được chăm sóc răng miệng thường xuyên, ổn định tại trường học về các nội dung:
   • Giáo dục nha khoa: Các biện pháp giữ gìn vệ sinh răng miệng và tự chăm sóc răng miệng.
   • Tổ chức cho học sinh xúc miệng nước Fluor 0.2% hàng tuần tại trường để dự phòng sâu răng.
   • Dự phòng lâm sàng: Trám bít hố rãnh để dự phòng sâu răng. Khám phát hiện sớm các bệnh răng miệng và điều trị kịp thời để làm dừng tiến triển và biến chứng.
  • Quản lý mạng lưới răng hàm mặt các tuyến.
 • Quản lý chương trình Nha khoa cộng đồng.
 • Quản lý dự án Fluor hoá muối ăn dự phòng sâu răng cho cộng đồng: Việt Nam là nước đầu tiên của Châu Á đã hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa Fluor vào muối ăn dự phòng sâu răng cho cộng đồng. Năm 2010, Lào Cai sẽ là địa phương đầu tiên của Châu Á mà cộng đồng được tiếp cận muối Fluor.
 • Theo dõi giám sát diễn biến bệnh răng miệng của cộng đồng trong cả nước.

Phòng Hành chính – Quản trị:

 • Tổ chức nhân sự
 • Trưởng phòng: ThS.Trịnh Hồng Thắng
 • Phó Trưởng phòng: Ths. Trần Trung
 • Phòng có 20 cán bộ chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác quản lý hành chính với các bộ phận: Văn thư Hành chính, Thư viện, Tổ Công nghệ thông tin, Tổ điện máy, Tổ xe, Tổ bảo vệ.
 • Hoạt động chuyên môn
  • Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các Khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
  • Thực hiện tốt công tác văn thư: Quản lý công văn đi và đến theo đúng quy định, thực hiện bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.
  • Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
  • Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.
  • Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.
  • Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện, điều động xe ôtô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
  • Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng, các máy thông dụng theo kế hoạch.
  • Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.
  • Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc.
  • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng vật tư hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.
  • Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các Khoa, phòng.

Phòng tổ chức cán bộ:

 • Tổ chức nhân sự
 • Trưởng phòng: BSCKII.Phạm Thị Kim Hoa
 • Phó Trưởng phòng:
 • ThS.BS.Trần Thị Lan Anh
 • ThS.BS.Nguyễn Thị Mận.
 • Hoạt động chuyên môn
 • Tổ chức thi tuyển công chức, điều động cán bộ, tuyển nhân viên hợp đồng.
 • Giải quyết chế độ hưu trí cho cán bộ công chức theo nghị định của Chính phủ.
 • Đào tạo công chức (trong và ngoài nước)
 • Thực hiện chính sách lương tháng, tăng lương hàng năm cho CBCNV.
 • Làm báo cáo theo quy định, quản lý hồ sơ cán bộ. Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, quản lý lao động.
 • Khen thưởng, kỷ luật.
 • An toàn lao động.
 • Tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm, tổ chức các lớp học tập chính trị, nghị  quyết Trung ương

Related Posts

Add Comment