CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng và nhiệm vụ của Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia
Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia (VRHMQG) được thành lập theo quyết định số 670/QĐ – TTg ngày 28/4/2006 của Thủ tướng chính phủ.
chức năng nhiệm vụ

Chức năng:
Viện RHMQG có chức năng nghiên cứu khoa học, khám cấp cứu, điều trị, phòng bệnh và phục hồi chức năng ở tuyến cao nhất, đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ:
* Nghiên cứu khoa học.
* Đào tạo cán bộ Răng Hàm Mặt các cấp.
* Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật.
* Cấp cứu, khám, điều trị và phục hồi chức năng về răng hàm mặt cho nhân dân ở tuyến cao nhất.
* Phòng bệnh răng miệng.
* Hợp tác quốc tế.
* Quản lý viện.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 26 Tháng 11 2008 02:14 )

Related Posts

Add Comment