LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Lịch sử hình thành
Từ một cơ sở nhỏ bé, trang bị nghèo nàn, rất ít cán bộ cao cấp, đến năm 2000 đă xây dựng thành một Viện hoàn chỉnh, khang trang và chính quy với hơn 30 khoa, pḥòng có trang bị tiên tiến với hàng trăm ghế máy hiện đại, có khu thực hành cho sinh viên, Labo khá hiện đại, đă thực hiện tất cả các kĩ thuật cao cấp về phẫu thuật Hàm Mặt, điều trị nội nha, phục hình cầu, chụp sứ, kim loại, Implant..vv đă thu được những thành tựu rực rỡ về nhiều mặt :
 lịch sử hình thành

Tổ chức phát triển chương trình Nha Học Đường (NHĐ) cả nước, chăm sóc răng miệng cho hơn 5 triệu trẻ em, đặc biệt đă phủ kín chương tŕnh NHĐ cho 4 tỉnh: Nam Định, Ninh B́nh, Hải Dương và Thừa Thiên Huế, chăm sóc thường xuyên tại xă, phường cho hơn 1,5 triệu trẻ em trong 4 tỉnh trên. Đây là thành tựu khá lớn cho công tác pḥòng bệnh Răng Miệng.

Phẫu thuật nhân đạo: đă mổ và chỉ đạo cho hơn 20 000 trẻ em bị khe hở môi, vòm miệng, cơ bản mổ xong số tồn đọng trong nhiều năm. Trang bị đồng bộ tương đối hiện đại và chính quy cho các khoa, pḥòng chuyên môn.

Xây dựng cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên đại học và trên đại học RHM với hàng trăm ghế máy các loại cho sinh viên thực hành. Đào tạo hàng trăm bác sĩ RHM và bậc trên đại học, Chuyên khoa 1, 2, Nội Trú,Thạc sĩ, Tiến sĩ. Hiện nay Viện có trên một trăm cán bộ trong đó có 50 cán bộ đại học bao gồm 1 Giáo sư, 1 phó Giáo sư, 14 Thạc sĩ, 8 Chuyên khoa 2, 10 Chuyên khoa 1.

Xây dựng lại Viện khang trang tiến lên chính quy. Hợp tác quốc tế hiệu quả cao với nhiều nước quốc tế thuộc Châu Âu, Á, Mỹ, Úc, nhận được viện trợ trang bị các loại giá hàng chục tỷ đồng

Viện RHMQG đang phấn đấu không ngừng để chính quy và hiện đại, theo kịp và hoà nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 26 Tháng 11 2008 02:12 )

Related Posts

Add Comment