BỘ MÁY TỔ CHỨC

Viện RHMQG bao gồm:

Viện trưởng và 02 Phó Viện trưởng

Viện gồm có 8 phòng chức năng, 15 khoa lâm sàng và 8 khoa cận lâm sàng.

Các phòng chức năng

– Phòng Tổ chức cán bộ

– Phòng Tài chính kế toán

– Phòng Hành chính quản trị

– Phòng Kế hoạch tổng hợp

– Phòng Chỉ đạo tuyến

– Phòng Điều dưỡng

– Phòng Quản lý và NCKH

– Phòng Vật tư – Thiết bị y tế

Các tổ chức khác:

– Đảng uỷ

-Tổ chức Công Đoàn Viện.

– Đoàn Thanh Niên

– Hội cựu chiến binh

– Ban nữ công

– Ban thanh tra

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 02 Tháng 12 2008 03:27 )

Related Posts

Add Comment