THÀNH TÍCH CỦA VIỆN

  • Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia đã được nhận bằng khen Viện xuất sắc toàn diện của Bô Y Tế năm 2001, 2002, 2003, 2004. 2005, 2006, 2007
  • Công Đoàn cơ sở vững mạnh năm 2004.
  • Bằng khen của Bộ Y Tế về thành tích thực hiện y đức và đạt danh hiệu bệnh viện tình thương năm 2001.
  • Bằng khen về cuộc vận động tăng cường cán bộ y tế về cơ sở năm 2001.
  • Bằng khen tập thể nữ Viện Răng Hàm Mặt đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2001 – 2005.
  • Bằng khen của Bộ Y Tế về thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2002.
  • Bằng khen của Ban Chấp Hành Công Đoàn Y Tế Việt Nam tặng về thành tích xuất sắc trong phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2002.
  • Bằng khen Viện Răng Hàm Mặt đã có nhiều thành tích trong việc chấp hành chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính Trị về ” Đổi mới công các thi đua – khen thưởng trong giai đoạn mới ” năm 2002.

Related Posts

Add Comment